Assessment bij selectie of bij doorstroom

De juiste medewerker op de juiste plaats binnen de juiste functiecontext en juiste organisatie.  Dat is waar het om gaat.  U wil gelukkige medewerkers die fitten binnen uw bedrijf toch?  Inschattingsfouten maken, en ze gebeuren vaker dan u denkt, kosten bakken vol geld.  Een assessment kent een hoge predictieve validiteit als selectie-instrument.  De investering waard dus: of het nu gaat om een aanwerving van een nieuwe medewerker of een doorstroom van één van uw huidige medewerker naar een nieuwe functie.

Past de kandidaat binnen uw beleid? Binnen uw toekomstige strategie en noden? Binnen het ‘klimaat’ van uw organisatie?  Binnen de jobcomplexiteit of jobdynamiek? Binnen de veranderingen die uw organisatie zal ondergaan? Op die vragen geven wij u via een objectief onderzoek, ondersteund door een ruime diversiteit aan meetinstrumenten en assessment technieken, een concreet antwoord op deze cruciale vragen.  Niet onbelangrijk onderdeel zijn vooral ook onze gedrags- en competentiegerichte interviews.  En daar zijn we bijzonder sterk in.

Met assessments bevestigen we of ontkrachten uw indrukken of percepties, in alle objectiviteit.  We doen dat met kennis van zaken en persoonlijke aandacht, zowel naar de organisatie als naar de deelnemer.

Een selectie of doorstroom assessment als medewerker

Als deelnemer heb je uiteraard recht op een gefundeerd advies, toelichting en inzage in onze bevindingen.  We praten deze met jou graag door.  Liefst van al haal je er zelf heel veel uit.  We helpen we jou daarbij zodat je sowieso altijd zelf ook wint bij deelname aan onze assessment centers.

Ontwikkel of development Assessment

We houden ervan om mensen in beweging te zetten.   Om hen concrete handvatten aan te reiken, inzichten te verschaffen, zelfbewustzijn op te starten en hen vooral te vertellen waar ze actueel staan.  Want pas als je weet waar je staat kan je plannen maken voor de toekomst. 

Waar wil je medewerker naartoe ?  Waar wil u naartoe met je medewerker ? Op welk keuzekruispunt bevindt je medewerker zich ?  Wat zijn de opties ? Wat is mogelijk ?  

Het doel van een Ontwikkel of Development Center is een duidelijk en volledig zicht te krijgen op kwaliteiten en talenten, sterktes en leerpunten. Leren en ontwikkelen staan immers centraal tijdens een ontwikkel assessment.

We doen een duidelijke uitspraak over het potentieel en de groeiperspectieven van je medewerker zowel op het vlak van competenties, motieven en voorkeuren als op het vlak van loopbaan(her)oriëntering.   En dan kunnen we proactief aan de slag en u en de medewerker een zinvol advies geven op het vlak van opleidings- en coaching behoeften, rolverandering of functieverbreding.

Een ontwikkel of development assessment als medewerker

Waar ben je goed in? Wat kleurt jouw functioneren? Hoe kan je verder groeien en de betere versie van jezelf worden?  Past de ambitie of het plan bij jou?  Zit je actueel volop in je sterkte of heb je last van ‘onbenut’ potentieel?  Wil je meer? Kan het meer? Of wil je net minder? Wil je horizontaal of verticaal groeien, en kan dat? Vragen genoeg: de antwoorden geven wij jou, samen met jou.

Ook als je in je huidige functie even niet meer weet of je nog goed zit, is het zinvol om te onderzoeken wat je competenties, sterkten of beperkingen zijn (en daar is niks mis mee).